Umowa budowlana

Zgodnie z nazwą, umowa budowlana związana jest bezpośrednio z pracami budowlanymi, na przykład realizacja określonej inwestycji na wcześniej przygotowanym terenie. Podpisana przez obie strony, musi zostać opracowana zgodnie z prawem budowlanym i zapisami obecnymi w kodeksie cywilnym. Jak więc widać, to dość skomplikowany dokumentów, którego stworzenie bywa jednym z najtrudniejszych działań

Czego dotyczy umowa budowlana?

Umowa budowlanaZawarcie umowy budowlanej jest niezbędne przed rozpoczęciem realizacji jakiegokolwiek projektu związanego z robotami budowlanymi. Zazwyczaj skonstruowana jest jak typowa umowa, więc musi zawierać liczne postanowienia i definicje, którymi operuje się aż do samego końca dokumentu. Strony ustalają wszystkie istotne aspekty, a później podpisują się pod wspólnie sporządzonym zapisem. Nigdy nie jest to jednak jedyny dokument, który powstaje w związku z zamiarem przeprowadzenia robót budowlanych. Umowie towarzyszą liczne projekty, dzięki którym możliwe jest wykonanie prac zgodnie z założeniami. Przed zawarciem jakiejkolwiek umowy trzeba zweryfikować też, czy wybrani wykonawcy posiadają odpowiednią wiedzę techniczną oraz orientują się w zagadnieniach prawa budowlanego. Chociaż nie jest to kluczowe, znajomość wspomnianych regulacji ułatwia wykonywanie założeń i rozstrzyganie różnych kwestii spornych.

Niełatwe przygotowania

Stworzenie od podstaw umowy budowlanej uważane jest za coś dość trudnego. W większości przypadków sprawia to mnóstwo problemów, dlatego też powstają specjalne poradniki, w których krok po kroku tłumaczone są tajniki dobrze sprawdzającego się wzoru umowy. Tego typu pomoce przygotowują specjaliści od prawa budowlanego z dużym doświadczeniem, więc każdy początkujący może zdać się na ich wiedzę merytoryczną. Możliwe jest nawet nabycie gotowej umowy, ale zawsze lepiej jest zweryfikować dokument przed jego wykorzystaniem.

Konstrukcja umowy budowlanej

Z uwagi na charakter dokumentu jednym z najważniejszych zapisów jest określenie roli wykonawcy oraz inwestora. Są to dwie strony umowy – inwestor to osoba posiadająca nieruchomość, na której będą odbywać się roboty budowlane, a wykonawca to osoba, która zobowiązuje się te roboty wykonać. Oczywiście jedną i drugą stroną może być firma, niekoniecznie osoba prywatna. W jednym z pierwszych rozdziałów dokumentu ustala się podstawowe obowiązki obu stron, czyli dla wykonawcy będą to m.in. odpowiednie czynności przygotowawcze, dochowanie terminów, postępowanie zgodnie z posiadanym wykształceniem i doświadczeniem technicznym, dla inwestora – zapewnienie najwyższej jakości i poprawnych projektów, przygotowanie terenu, zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy, a po zakończeniu prac uregulowania wynagrodzenia w określonej wcześniej wysokości. W prawie budowlanym umowę budowlaną traktuje się jako równowartość umowy o dzieło, bo strony umawiają się na wykonanie i odebranie konkretnego dzieła, którym są obiekty wzniesione na terenie nieruchomości.

Definicję umowy o roboty budowlane znaleźć można  w art. 647 k.c. Zgodnie z tym przepisem w umowie o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej. Inwestor zobowiązany jest do przygotowania robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty wynagrodzenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here