Studia pomostowe dla pielęgniarek

Opcja studiów pomostowych dla pielęgniarek jest przeznaczona dla osób posiadających dyplom zawodowy, przyznawany po zakończeniu medycznej szkoły zawodowej. Z podobnej możliwości skorzystać mogą również położne znajdujące się w takiej samej sytuacji. Dzięki temu wszystkie pielęgniarki i położne, które straciły uprawnienia do wykonywania zawodu w związku z niewystarczającym poziomem wykształcenia, mogą szybciej i łatwiej podnieść swoje kwalifikacje nie podejmując studiów w pełnym wymiarze.

Co to za studia?

Studia pomostowe dla pielęgniarekJak sama nazwa wskazuje, studia pomostowe dla pielęgniarek mają funkcjonować jako pomost pomiędzy posiadanym przez nie wykształceniem a niezbędnymi wymaganiami umożliwiającym podjęcie pracy w zawodzie. Osoby, które kwalifikują się do rozpoczęcia studiów pomostowych, muszą mieć zdaną maturę (czyli ukończone liceum ogólnokształcące, technikum wraz ze świadectwem dojrzałości) oraz ukończoną szkołę medyczną – zawodową lub liceum medyczne, o czym świadczy odpowiedni dyplom. W innej sytuacji, czyli bez możliwości rozpoczęcia tego typu studiów, pielęgniarki musiałyby brać udział w standardowej rekrutacji na studia dzienne lub zaoczne, by uzyskać minimum tytuł licencjata. Łatwo policzyć, że konieczność spędzenia kolejnych kilku lat na nauce (szkoły medyczne oferowały dwuletni, dwuipółletni, trzyletni lub pięcioletni cykl nauczania) mogłoby przeszkodzić w znalezieniu lub kontynuowaniu dobrze płatnej pracy.

Znacznie szybsza opcja

Najbardziej istotną zaletą opcji studiów pomostowych jest więc fakt, że pozwalają zaoszczędzić cenny czas oraz ułatwić sobie podjęcie nauki – niektóre pielęgniarki, które utraciły prawo do wykonywania zawodu, z pewnych względów nie mogłyby podjąć studiów w trybie dziennym, więc pozostawałyby im tylko znacznie droższe zaoczne. Przeciętnie studia pomostowe trwają kilka semestrów, a czas ich trwania zależy od tego, jaką szkołę ukończyła studentka oraz w którym roku miało to miejsce – może więc to być trzy semestry lub pięć. To jednak tylko ogólne wytyczne – każda z uczelni otwierających tego typu kierunek może ustalić inny program kształcenia, więc interesując się bliżej rozpoczęciem studiów pomostowych, trzeba dopytać na miejscu.

Czy zawsze będzie można z tego skorzystać?

Studia pomostowe dla pielęgniarek przypominają w formie licea dla dorosłych – były one przeznaczone dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych, którzy z uwagi na brak istnienia gimnazjum nie mogli takiej szkoły ukończyć. Wstępnie zakładano, że będzie można korzystać z opcji studiów pomostowych tylko do 2011 roku, jednak przedłużono ten czas bezterminowo z założeniem, że oferta zostanie zamknięta wraz z wyczerpaniem się chętnych.

Studiować krócej czy dłużej?

Czas trwania studiów pomostowych dla pielęgniarek został uznany za lekko nieprzemyślany i trwają starania mające na celu zmniejszyć wymaganą ilość semestrów. Być może przyniosą one pewien efekt w przyszłości, na razie jednak obowiązuje dowolność jedynie w aspekcie wydłużania czasu studiów, a nie skracania go.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here