Ogromna ilość ciekawych kierunków studiów zachęca młodych ludzi do poszukiwania nowych pomysłów na swoje życie – dzięki wyborowi zgodnemu z zainteresowaniami i dającemu gwarancję zatrudnienia można rozpocząć pracę zarobkową zaraz po ukończeniu nauki. Jedną z interesujących opcji są studia BHP, umożliwiające absolwentom podjęcie fachu doradcy bądź innego specjalisty od bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dlaczego są to przyszłościowe studia?

Studia BHPBezpieczeństwo i higiena pracy to istotne zagadnienie w każdej branży, można więc być pewnym, że osoby z dużą wiedzą i praktyką kierunkową uzyskają wiele szans na opłacalne zatrudnienie. Możliwe jest np. powiązanie się z wybranym zakładem bądź instytucją, dołączenie do służb BHP lub zajęcie samodzielnego specjalistycznego stanowiska. Podczas nauki kandydaci uczą się wielu przydatnych umiejętności, jak również poznają liczne zagadnienia teoretyczne niezbędne do prawidłowego poruszania się wśród skomplikowanych niuansów BHP. Studia są bardzo skondensowane i niewiele miejsca w programie zajmują różne zajęcia dodatkowe – chodzi o jak najlepsze przygotowanie klientów do przyszłych specjalistycznych stanowisk.

Wykształcony specjalista

Ukończenie studiów BHP gwarantuje wyposażenie kandydata w kompetencje bardzo cenione przez każdego ewentualnego pracodawcę, jak również umożliwia mu znalezienie zajęcia w swojej branży na własną rękę. Może np. zostać osobą zarządzającą służbami BHP albo też pracownikiem odpowiedzialnym za kwestie BHP w dowolnym zakładzie pracy. Jego rolą będzie ocena aktualnego poziomu bezpieczeństwa i higieny oraz zalecanie ewentualnych korekt, sugerowanie najlepszych w danym przypadku środków ochronnych do zastosowania przez poszczególnych pracowników jak i odpowiednich do zastosowania w instytucji jako całości. Może też zająć się oceną ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwach i instytucjach, w których pracownicy mają do czynienia z oddziaływaniem różnych czynników np. chemicznych.

Profesjonalna pomoc w razie wypadku

Bardzo często absolwenci studiów BHP podejmują pracę polegającą na analizie wypadków wynikających z zaniedbań bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponieważ posiadają niezbędną wiedzę do dokonania oceny okoliczności towarzyszących wypadkowi, mogą stanowić duże wsparcie dla właścicieli zakładów produkcyjnych i innych zakładów, w których doszło do zaniedbań. Zadaniem osoby po studiach BHP jest na przykład formułowanie wniosków profilaktycznych, stanowiących wskazówki dla zarządu, w jaki sposób unikać pojawienia się podobnych zagrożeń w przyszłości. Innym rodzajem dobrze płatnego zatrudnienia dla osoby po wspomnianych studiach jest audyt wewnętrzny. W roli audytora absolwent będzie sprawdzał, najczęściej wraz z zespołem, w jaki sposób respektowane są zasady BHP we wszystkich miejscach, jakie przyjdzie mu kontrolować. Będzie analizował stanowiska pracy, ewentualnie zalecając wdrożenie konkretnych modyfikacji w razie znalezienia problemów lub też projektował lepszy w danym miejscu system zarządzania BHP.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here