Wielu przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających podatek VAT ma trudności z jego właściwym księgowaniem. Jeśli chcesz uniknąć problemów, warto pomyśleć o skorzystaniu z pomocy fachowców.

Podatek od towarów i usług, czyli VAT (od angielskiego Value Added Tax) jest pośrednim podatkiem od wartości dodanej, który pobierany jest przy obrocie towarami albo usługami. W Polsce podatek VAT obowiązuje od 1993 roku. Ze względu na wstąpienie naszego kraju do Unii Europejskiej konieczne było dokonanie harmonizacji przepisów i obecnie obowiązującą ustawą jest Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221).

Podatnikiem VAT może być osoba fizyczna, prawna, a także jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej, gdy prowadzą czynności opodatkowane. Do kwoty 200 tysięcy złotych przedsiębiorcy mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT, ale nawet poniżej tego limitu można zgłosić firmę jako płatnik VAT. Zwolnienie to nie obejmuje jednak wszystkich typów działalności.

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają:

  • odpłatne świadczenie usług i dostawa towarów na terenie kraju
  • eksport i import towarów
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i nabycie towarów za wynagrodzeniem na terenie kraju

Podatek VAT jest obliczany według prostego wzoru. Podstawą do opodatkowania jest wartość netto sprzedaży, czyli bez doliczonego podatku. Wartość netto mnożymy przez stawkę podatku dla konkretnego towaru czy usługi, aby uzyskać wartość z VAT.

Księgowanie VAT może powodować problemy, szczególnie u początkujących przedsiębiorców. Właśnie dlatego warto pomyśleć o skorzystaniu z biur rachunkowych. Dla kompleksowej obsługi klientów biura te korzystają z zaawansowanego oprogramowania, na przykład od firmy Sage (sage.com.pl), aby zapewnić swoim klientom precyzyjne i przejrzyste rozliczenia.

Więcej informacji na temat oprogramowania Sage można znaleźć na stronie internetowej sage.com.pl, na której dostępne są również praktyczne porady oraz wykaz szkoleń dla księgowych podnoszących kwalifikacje.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here