spółka partnerska

Startując z biznesem bardzo często zastanawiam się na jakich zasadach go prowadzić. Do wyboru mamy kilka opcji. Możemy na przykład działać samodzielnie jako solopreneur lub znaleźć wspólników i założyć spółkę np. jawną lub cywilną. Każda z wymienionych form posiada swoje zalety, ale również wady. Dzisiaj skupimy się jednak na zasadach działania spółki partnerskiej. O tej formie działalności możemy posiedzieć, że jest stosunkowo nowa, ponieważ funkcjonuje w polskim prawie od 2001 roku. Co ciekawe, nie każdy może założyć ten rodzaj spółki. Jesteście ciekawi w jaki sposób działa? Sprawdźmy to! 

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/spolka-partnerska-charakterystyka-definicja-i-najwazniejsze-informacje/ 

Charakterystyka spółki partnerskiej

W tym rodzaju spółki, wspólnikami są partnerzy. Tworzą oni działalność w celu wykonywania wolnego zawodu. Jakie zawody znajdują się na tej liście? Spółkę partnerską mogą założyć osoby wykonujące zawód: 

 • adwokata,
 • aptekarza,
 • architekta,
 • inżyniera budownictwa,
 • biegłego rewidenta,
 • brokera ubezpieczeniowego,
 • doradcy podatkowego,
 • maklera papierów wartościowych,
 • doradcy inwestycyjnego,
 • księgowego,
 • lekarza,
 • lekarza dentysty,
 • weterynarza,
 • notariusza,
 • pielęgniarki,
 • położnej,
 • radcy prawnego,
 • rzecznika patentowego,
 • rzeczoznawcy majątkowego,
 • tłumacza przysięgłego.

Jakie są najważniejsze cechy charakterystyczne dla spółki partnerskiej?

Spółka partnerska charakteryzuje się przed wszystkim tym, że:

 • muszą spisać umowę (jeśli wkładem jest nieruchomość, to umowa jest zawierana w formie aktu notarialnego),
 • umowa musi zawierać: określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w spółce, przedmiot działalności spółki, nazwę i siedzibę spółki, określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość,
 • spółka powstaje w momencie wpisu do KRS,
 • nie jest potrzebny kapitał zakładowy,
 • spółka może być stroną w postępowaniu sądowym.
 • nie można zawiązać spółkę partnerską, żeby oprócz wykonywania wolnego zawodu prowadzić działalność gospodarczą polegającą np. na handlu czy produkcji
 • celem spółki jest wykonywanie wolnego zawodu,
 • partnerzy nie odpowiadają za zobowiązania spółki wynikające z działalności innych partnerów,
 • spółka działa pod własną nazwą,

Spółka partnerska – odpowiedzialność prawna, reprezentacja i podatek 

Spółka partnerska nie posiada odpowiedzialności prawnej, ma natomiast zdolność prawną do nabywania praw we własnym imieniu i zaciągania zobowiązań. Spółka partnerka może być też stroną w postępowaniu sądowym. Wszyscy partnerzy w spółce solidarnie odpowiadają za zaciągnięte przez nią zobowiązania, które wiążą się z jej funkcjonowaniem. Będą to m.in. spłata kredytów lub zobowiązań finansowych.  Partnerzy nie odpowiadają za szkody wynikające z działania innych wspólników.

Każdy partner posiada prawo do tego, aby reprezentować spółkę samodzielnie. Członkowie zarządu spółki partnerskiej podlegają ograniczeniom wynikającym z uchwał wspólników ingerujących tylko w proces zarządzania spółką.

Co ważne, spółka partnerka nie jest płatnikiem podatku dochodowego. Po podziale zysku, każdy z partnerów płaci za siebie podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach skali podatkowej lub podatku liniowego.

Zobacz też: http://www.makeaconnection.pl/czy-watro-zaczynac-biznes-w-czasach-kryzysu-covid-19/ 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here