Twoja firma produkuje szkodliwe odpady, a może przyczynia się do zwiększonej emisji gazów do atmosfery? Bądź ostrożny – przepis dotyczące ochrony środowiska są dość rygorystyczne i złamanie prawa może powodować poważne konsekwencje. Jeśli nie chcesz, by twoja firma miała problemy, zapoznaj się z twoimi obowiązkami przedsiębiorcy wobec środowiska.

Ochrona środowiska – czym jest i dlaczego ma znaczenie dla twojej firmy

Ochrona środowiska to wszelkie działania, jakie podejmuje człowiek w celu zapobiegania szkodom, które mogłyby zostać wyrządzone zasobom naturalnym. Poza prewencją ochrona środowiska zajmuje się też naprawianiem już powstałych szkód; mowa tu na przykład o katastrofach morskich (wycieku ropy itd.).

A jakie znaczenie ma ochrona środowiska dla  twojej firmy? Jak się okazuje, całkiem spore. Dba ona o to, by produkcja w przedsiębiorstwach nie eksploatowała nadmiernie środowiska. Różne dziedziny produkcji mogą różne oddziaływać na środowisko, ale istnieją ogólne prawa dotyczące ochrony środowiska, których musi przestrzegać każdy przedsiębiorca. Musi ich przestrzegać każdy, kto:

  • Prowadzi firmę produkującą więcej niż 1 tonę niebezpiecznych odpadów rocznie (lub 5 tysięcy ton innych odpadów).
  • Wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 100 kg rocznie.

Ponadto przedsiębiorcy muszą przestrzegać przepisów dotyczących między innymi kontroli emisji zanieczyszczeń do powietrza. Kontrolę gazów przeprowadza się co pół roku, podobnie jak i kontrolę wody powierzchniowej i podziemnej. Dodatkowo przedsiębiorcy muszą też dostarczać informacje o odprowadzanych ściekach (o ich stanie i składzie). Wszystkie wyniki badań muszą został przekazane do marszałka województwa, w przeciwnym razie przedsiębiorcy grożą kary pieniężne.

Jakich pozwoleń potrzebuje przedsiębiorca?

Ochrona środowiska przewiduje również konieczność posiadania pozwoleń dla danego przedsiębiorstwa. Musisz posiadać m.in. pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, pozwolenie wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych, pozwolenie na wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi i pozwolenie na wytwarzanie odpadów. W sytuacji, gdy twoje przedsiębiorstwo produkuje odpady niebezpieczne, musisz przedstawić program ich utylizacji, który nie będzie szkodliwy dla środowiska.

Kary dla osób nieprzestrzegających prawa

Jeśli nie przestrzegasz prawa, musisz liczyć się z tym, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) będzie musiał nałożyć na twoją firmę karę pieniężną. Kontrole przeprowadzane są cyklicznie lub na przykład wtedy, gdy ktoś zgłosi skargę na twoją firmę. Wymierzone kary są zależne od wyrządzonych szkód; najmniejsza kwota waha się zwykle w okolicy tysiąca złotych, a najwyższa może sięgać nawet miliona. Dodatkowo WIOŚ przewiduje również kary za nieskładanie sprawozdań z działań do wojewody.

Autor: Pozycjoneria.pl. Artykuł powstał dzięki współpracy z przedstawicielem firmy Team Prevent Sp. z o.o. z Pszczyny.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here