Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę otrzymują prawo do urlopu wypoczynkowego. Dokładne regulacje dotyczące tego rodzaju urlopu można znaleźć w Kodeksie Pracy, w dziale siódmym. Urlop ten jest naliczany każdego roku, niewykorzystany – nie przepada, jest płatny jak normalny czas pracy i nie można się go zrzec.

Specyfika urlopu wypoczynkowego

Wyliczenie urlopu wypoczynkowego Z punktu widzenia pracownika jest to najbardziej korzystna forma urlopu – nie dość, że płatna, to jeszcze obowiązkowa i nie można np. nie dostać urlopu z powodu złośliwości szefa. Zdarza się, że z pewnych przyczyn w danym roku nie uda się wykorzystać wszystkich dni urlopu – w takiej sytuacji przechodzą one na rok następny, ale pracodawca nie może uniemożliwić pracownikowi skorzystania z wolnego. Nawet w przypadku rozwiązania stosunku pracy te dni nie przepadają, ale są przeliczane na ekwiwalent pieniężny (jest to często wykorzystywane, jeśli firma nagle upada bądź następuje redukcja etatów). Urlop wypoczynkowy udzielany jest na życzenie pracownika, ale pracodawca może zachęcać pracownika do skorzystanie z urlopu, jeśli np. jest ku temu sposobność albo ma on dużą ilość dni do wykorzystania. Urlop przyznaje się na określoną ilość dni z zachowaniem ciągłości (urlop nieprzerwany).

Jak wygląda wyliczenie urlopu wypoczynkowego?

W jaki sposób można dowiedzieć się, ile dni urlopu wypoczynkowego należy się danemu pracownikowi? Jest to wyliczane na podstawie okresu zatrudnienia tej osoby, czyli ilości lat spędzonych w pracy oraz określonej ilości lat nauki w różnych rodzajach szkół nieobowiązkowych (od liceum/szkoły zawodowej aż po studia i różne szkoły podyplomowe). Wyliczenie urlopu wypoczynkowego wymaga podsumowania wszystkich dotychczasowych umów o pracę oraz okresów edukacji w szkołach nieobowiązkowych, bez rozróżniania, w jakim mieście się odbywały czy też jak bardzo są pofragmentowane. Nie ma np. znaczenia, czy dana osoba przepracowała 15 lat u tego samego pracodawcy, czy też po roku u piętnastu różnych – w obu przypadkach do wyliczenia urlopu bierze się liczbę 15. Zasada przyznawania ilości dni urlopu wypoczynkowego na każdy rok jest prosta. Mianowicie, pracownik uzyskuje prawo do 20 dni roboczych urlopu, jeśli łącznie przepracował mniej niż 10 lat, i analogicznie – 26 dni roboczych urlopu, jeśli przepracował więcej niż 10 lat.

Korzystny sposób na wypoczynek

Urlop ten jest idealny, jeśli pracownik planuje dłuższy wypoczynek połączony np. z wyjazdem. Czas wolny wynoszący 20 dni roboczych to ponad trzy tygodnie, które można spędzić w dowolny sposób.  Ilość dni jest obliczana na podstawie wymiaru zatrudnienia danego pracownika (ma tu znaczenie wymiar czasu pracy, czyli np. 3/4 etatu, 1/2 etatu itd.). Niezależnie od tego, czy dana osoba jest w pracy, czy na takim urlopie, otrzymuje pełne wynagrodzenie za cały miesiąc. Istnieje możliwość pozyskania kolejnych dni wolnych, ale już w postaci urlopu bezpłatnego na żądanie i w tym przypadku pracodawca może odmówić jego udzielenia.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here