Warunki otrzymania kredytu dla firm

Rozwój firmy wymaga ponoszenia kosztów związanych nie tylko z bieżąca działalnością firmy, lecz także koniecznością ciągłych inwestycji. Banki pozwalają sfinansować różne projekty. Jak wybrać najlepszy kredyt dla firmy? Co zrobić, by go otrzymać? Jakie dokumenty trzeba zgromadzić i przedłożyć? Na jakie warunki można liczyć?

Jakimi kryteriami się kierować wybierając kredyt dla firmy?

Warunki kredytu dla firmy są indywidualne i różne dla poszczególnych przedsiębiorstw, ale jest kilka istotnych kwestii, na które należy zwrócić uwagę. Powinniśmy ustalić, ile będzie kosztować nas kredyt, jaki jest jego całkowity kosz i na jaki cel ma być przeznaczony. Warunki uruchomienia pożyczki zależą bowiem od celu, na jaki wykorzystamy środki finansowe, a w przypadku większej kwoty bank będzie wymagał szczegółowego rozliczenia się z wydatków. Jeśli pożyczka będzie zabezpieczona np. nieruchomością, otrzymamy większy kredyt. W przypadku kredytu niezabezpieczonego bank będzie dokładnie analizował naszą historię finansową lub będzie wymagał dodatkowych ubezpieczeń.

Jak otrzymać kredyt dla firmy? Ocena zdolności kredytowej

Zanim bank podejmie decyzję kredytową, oceni naszą zdolność kredytową, czyli zdolność do spłaty całego zobowiązania finansowego, wraz z jego dodatkowymi kosztami, w terminie określonym w umowie kredytowej. Zbadaniu tego parametru służy analiza kredytowa. Kluczowymi czynnikami do oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa jest posiadany majątek (określany najczęściej jako aktywa), struktura kapitału, źródła finansowania działalności, a także wysokość przychodów i kosztów prowadzonej działalności. Bank weźmie pod uwagę także konkurencyjność firmy, czy kwalifikacje kadry kierowniczej oraz załogi. Warunkiem otrzymania kredytu dla firm jest także przedstawienia osiąganego dochodu netto w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Znacznie przychylniej banki patrzą na

kredytobiorców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony niż na osoby samozatrudnione, czy właścicieli przedsiębiorstw z sektora MŚP. Najczęściej wymagany jest jednak sześcio- lub dwunastomiesięczny staż biznesu na rynku. Bank weźmie także pod uwagę, czy przedsiębiorca na bieżąco i w terminie opłaca podatki, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz inne zobowiązania firmy (handlowe, pracownicze). Na rachunkach firmy nie może być także żadnych zajęć egzekucyjnych. Następnie brana jest pod uwagę forma opodatkowania, czyli skala podatkowa, stawka liniowa, ryczałt oraz karta podatkowa.

Co zrobić, by łatwiej było otrzymać kredyt dla firm?

Przed rozpoczęciem ubiegania się o kredyt (zwłaszcza na dużą kwotę) warto pozamykać wszystkie karty kredytowe i zrezygnować z debetu w koncie, dzięki czemu zdolność kredytowa wzrośnie. Bank oceni także pomysł na dalszy rozwój firmy. W przypadku nowych firm konieczne będzie przedstawienie biznesplanu.

Trudno prowadzić działalność przedsiębiorstwa jeśli nie mamy pieniędzy. Chcąc zapewnić mu płynność finansową możemy wnioskować o kredyt dla firm, który będzie dużym zastrzykiem gotówki. Trzeba tylko przygotować wszystkie dokumenty i zadbać o dobrą zdolność kredytową, a więcej informacji uzyskasz tutaj: https://nestbank.pl/dla-twojej-firmy/kredyty

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here