Obecnie każdy poszukujący pracy powinien pochwalić się nie tylko przebiegiem swojego dotychczasowego zatrudnienia, lecz także bogatą (i zróżnicowaną) historią uczestnictwa w programach stażowych dla studentów czy odbyciem praktyk zawodowych. Dlaczego staże są tak ważnym punktem w CV kandydata na dane stanowisko?

Staż to doskonała okazja do zdobycia cennego doświadczenia, pracę pod czujnym okiem profesjonalistów. Podczas naszego pobytu w wybranej przez nas firmie oprócz poznawania zasad pracy w danym zawodzie, poznajemy też atmosferę panująca w firmie, uczymy się specyfiki pracy w małym lub dużym zespole, pracy z ludźmi w różnym wieku i z różnym doświadczeniem.

Pracodawcom zależy na pracownikach gotowych do uczenia się i ciągłego podnoszenia własnych kompetencji. A kto na nauce zna się lepiej od studenta? Na stażu przede wszystkim zdobywamy wiedzę i umiejętności. Jesteśmy pod opieką firmy, która przyjmuje nas pod swoje skrzydła i dzieli się przydatnymi informacjami, doświadczeniem, dając nam możliwość pracy. Ktoś, kto ma udokumentowany staż, wysyła sygnał do pracodawcy informujący o chęci do nauki. Po tym, program stażowy dla studentów to dla wielu z nich pierwsze doświadczenie na rynku pracy.

Stanowiska pracy, na które prowadzony jest nabór, określa program stażowy. Dla studentów praca w ramach stażu to szansa na rozwijanie kompetencji, a także, niejednokrotnie, wybór przyszłego środowiska pracy. Staż można potraktować jako przygotowanie do rozpoczęcia pracy w konkretnym zawodzie lub jako „próbę generalną” przed podjęciem pierwszej poważnej pracy. Studia to właśnie najlepszy czas na rozpoczęcie stażu w firmie o międzynarodowym zasięgu, a także na podejmowanie ważnych decyzji dotyczących wybrania własnej ścieżki kariery.

Firmy zwykle ściśle określają warunki przyjęcia na staż, przeprowadzana jest specjalna rekrutacja, mająca na celu wyłonienie najlepszych kandydatów. Aplikującego na staż czeka więc rozmowa kwalifikacyjna, a często także zadanie do wykonania, oczekiwanie na decyzję — zupełnie jak podczas procesu rekrutacyjnego w czasie poszukiwania pracy. Poznanie zasad, którymi rządzą się takie procesy jest niezwykle ważne i przygotowuje do późniejszych, często niełatwych, poszukiwań pracy.

Najbardziej atrakcyjne staże często organizowane są przez duże, międzynarodowe firmy. Infosys Poland uruchomił program stażowy dla studentów Student Development Program: http://dockinlodz.com/pl/program-stazowy-dla-studentow W ramach programu firma zaprasza na staż studentów ekonomii, księgowości, finansów, a także różnych filologii. Kandydaci na stażystę Infosysu powinni wykazać się bardzo dobrą znajomością języka obcego i wysoko rozwiniętymi umiejętnościami komunikacyjnymi, a także dokładnością, uważnością. Infosys w ramach swojego programu stażowego dla studentów proponuje kandydatom młode, międzynarodowe środowisko pracy, od którego można wiele się nauczyć.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here