Prowadzenie własnego biznesu jest nierozerwalnie związane z koniecznością prowadzenia firmowej księgowości. Można robić to na dwa sposoby – na własną rękę lub zatrudniając księgowego bądź biuro rachunkowe.

Najczęstszą formą rozliczeń stosowaną przez osoby prowadzące działalność gospodarczą jest prowadzenie tzw. uproszczonej księgowości w postaci podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR). Bardziej skomplikowaną formą jest natomiast prowadzenie tzw. pełnej księgowości, wymagające większych nakładów pracy i zaangażowania.

Warto wiedzieć kiedy i kto może prowadzić księgowość w formie uproszczonej, a kto zobowiązany jest do prowadzenia tzw. pełnej księgowości.

Kwestia ta jest mocno związana z limitem przychodów osiąganych przez daną firmę. Ich wysokość określają przepisy prawa. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami limit rocznych przychodów netto ze sprzedaży towarów, usług lub innych operacji finansowych nie może przekroczyć 12 000 000 euro. W 2016 roku limit ten wynosił średnio ponad 5 tys. zł. Na skutek przyjęcia przez sejm nowelizacji ustawy od 1 stycznia br. do prowadzenia ksiąg rachunkowych zobowiązane są podmioty, których dochód w 2016 roku przekroczył 8 595 200 zł.

Mowa tu o podmiotach takich jak spółki handlowe (osobowe i kapitałowe), spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz osoby fizyczne.

Nowelizacja przepisów jest bardzo korzystna dla podatników, głównie ze względów finansowych. Prowadzenie pełnej księgowości wiąże się średnio z pięciokrotnie wyższymi kosztami niż prowadzenie księgowości uproszczonej. Wydaje się więc, że nowelizacji ustawy jest gestem dobrej woli i pomocną dłonią wyciągniętą w stronę przedsiębiorców, którzy dzięki oszczędnościom na księgowości mogą wykorzystać kapitał na rozwój firmy.

Ważne jest również to by monitorować sytuację finansową firmy, zwłaszcza w ostatnim kwartale roku i sprawdzać, czy dochody firmy nie przekraczają ustawowego limitu. Jeśli tak konieczne będzie przejście na pełną księgowość już od 1 stycznia roku następnego.

Jednym z pierwszych zadań będzie znalezienie dobrego biura rachunkowego, które taką księgowość poprowadzi. Akurat z tym nie powinno być problemu – można to bardzo szybko załatwić przez internet wpisując do Google hasło: prowadzenie ksiąg rachunkowych Lublin.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here