Już w 1996r. wśród 1000 największych firm notowanych przez „Fortune” 90% organizacji stosowało w całości lub elementy oceny 360-stopniowej (360-degree feedback).

Badania prowadzone w firmach amerykańskich pokazały, że:

  • jest to najbardziej sprawiedliwa metoda pomiaru rzeczywistego zachowania pracownika,
  • bardziej wszechstronnie opisuje pracownika,
  • pracownicy darzą ją większym zaufaniem,
  • opinia innych osób poza szefem ma charakter bardziej motywujący pracownika do poprawy sposobu wykonywania pracy (na podstawie M. Juchnowicz „Ocena pracy i wyników pracy”).

W ocenę 360 stopni zaangażowani są przedstawiciele różnych grup z otoczenia pracownika. Najczęściej są to: podwładni, współpracownicy, klienci wewnętrzni / zewnętrzni, członkowie zespołów zadaniowych, przełożony. Osoba oceniana dokonuje również samooceny.

Zestawienie wszystkich ocen daje podstawę do przeprowadzanie rozmowy feedbackowej, podczas której mogą zostać przeanalizowane mocne i słabe strony ocenianego oraz zaplanowany kierunek dalszego rozwoju.

Proces przeprowadzania oceny 360 stopni bywa czasochłonny i skomplikowany, a zdarza się, że w ciągu jednej edycji oceny zbieranych jest nawet 1000 ankiet. Nasza platforma badawcza umożliwia sprawne przeprowadzenie oceny, automatyczne wysyłanie zaproszeń z linkami do poszczególnych ankiet, integrowanie ocen i generowanie raportów, skutecznie  odciążając  zespoły HR. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom dział HR w organizacji jest angażowany jedynie w niezbędnym do tego zakresie – na etapie definiowania struktury uczestników badania oraz przy wyborze kompetencji i pytań do formularza oceny.

Dodatkowo oferujemy możliwość przeszkolenia kadry menadżerskiej w zakresie udzielania feedbacku i tworzenia indywidualnych planów rozwoju dla swoich podwładnych, przekazując odpowiedzialność za rozwój w ręce uczestnika oceny i jego podwładnego.

Dzięki wprowadzeniu oceny 360 działy HR mogą sprawniej konstruować plany szkoleniowe, wspierając pracowników w rozwoju kluczowych dla organizacji kompetencji i umiejętności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here