Jak się zwolnić z pracy?

Zwolnienie z pracy nie należy do najprzyjemniejszych sytuacji, jakie mogą spotkać człowieka, ale niektóre osoby decydują się na taki krok z różnych przyczyn. Ich pobudki mogą wynikać z pozyskania szansy na lepsze zatrudnienie, z powodów osobistych, wyjazdu bądź jeszcze innych spraw. Ponieważ warto zrobić to w sposób jak najbezpieczniejszy dla interesów swoich i pracodawcy, poniżej przedstawiamy możliwości dostępne w tej kwestii dla pracownika.

Łatwo i szybko – za porozumieniem stron

Jak się zwolnić z pracy?Porozumienie stron to coś na kształt oświadczenia woli, składanego z podaniem terminu (lub nie) rozwiązania kontraktu. Obie strony zawartej kiedyś umowy o pracę, czyli pracodawca i pracownik, decydują się na jej rozwiązanie w terminie bądź z dniem złożenia podpisów pod nowym dokumentem. Jest to wygodny sposób, bo pozwala ominąć okres wypowiedzenia oraz zniwelować pewne obostrzenia związane np. z ciążą pracownika czy innym aspektem, który w inny sposób stanowiłby istotną przeszkodę przy rozwiązywaniu umowy. Rozwiązanie stosunku o pracę za porozumieniem stron wydaje się idealne, ale trzeba uważać na jedną kwestię – jeśli po tym zdarzeniu planuje się np. rejestrację w urzędzie pracy, może to być niełatwe. Zwłaszcza utrudnione staje się uzyskanie zasiłku.

Krótszy okres wypowiedzenia

Niekiedy długość okresu wypowiedzenia jest znaczącą przeszkodą w planach pracownika. Można więc starać się o skrócenie tego okresu, co jest często możliwe i praktykowane. Żeby jednak w ogóle myśleć o takiej opcji, najpierw należy przedłożyć do pracodawcy oświadczenie o planowanej rezygnacji z pracy. Jeśli zawiązana wcześniej umowa była umową o pracę na czas określony bądź nieokreślony, skrócenie okresu wypowiedzenia nie jest problemem. Podobnie dzieje się też w przypadku np. umowy na okres próbny. Przy takich umowach obowiązuje wspomniany okres wypowiedzenia i można wnioskować o jego skrócenie. W tych wszystkich przypadkach mamy do czynienia z okresem od 3 dni roboczych do 3 miesięcy w zależności od stażu pracy w danym stosunku lub od czasu, na jaki została zawarta umowa. Możliwość skrócenia o wybrany czas następuje przy porozumieniu z pracodawcą po złożeniu odpowiedniego oświadczenia.

Nagłe rozwiązanie stosunku pracy

W niektórych przypadkach rozwiązanie stosunku pracy następuje nagle. Nie jest to najbardziej korzystny sposób na to, jak się zwolnić z pracy, ale bywa uzasadniony np. warunkami bezpieczeństwa. Pracownik może starać się o takie zwolnienie w związku z trudnościami, jakie spotyka wykonując swoje obowiązki zawodowe, na przykład niewłaściwym wyposażeniem miejsca pracy, mobbingiem, złą atmosferą w biurze, zakłóceniami w kwestii BHP. Niekiedy odejście pracownika z nagłym rozwiązaniem stosunku pracy wiąże się z lekceważeniem jego podstawowych praw np. prawa do otrzymywania terminowych wypłat, płatności za nadgodziny, urlopów w określonym wymiarze itd. (jeśli to pracownik nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, pracodawca zwalnia go np. dyscyplinarnie).

 

 

 

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here