Jak obliczyć OEE przykład?
Jak obliczyć OEE przykład?

Jak obliczyć OEE przykład?

Jak obliczyć OEE przykład?

OEE (Overall Equipment Effectiveness) to wskaźnik używany w przemyśle do mierzenia efektywności maszyn i urządzeń. Pozwala on na ocenę wydajności produkcji oraz identyfikację obszarów wymagających poprawy. W tym artykule dowiesz się, jak obliczyć OEE na przykładzie.

Co to jest OEE?

OEE to wskaźnik, który łączy trzy składowe: dostępność, wydajność i jakość. Dostępność odnosi się do czasu, w którym maszyna jest dostępna do pracy. Wydajność mierzy, jak dobrze maszyna wykonuje swoje zadanie w porównaniu do maksymalnej możliwej wydajności. Jakość odzwierciedla liczbę wadliwych produktów wytwarzanych przez maszynę.

Jak obliczyć OEE?

Aby obliczyć OEE, musisz zebrać dane dotyczące dostępności, wydajności i jakości maszyny. Następnie wykonaj następujące kroki:

Krok 1: Oblicz dostępność

Dostępność można obliczyć, dzieląc czas rzeczywistej pracy maszyny przez czas planowany. Następnie wynik pomnóż przez 100, aby uzyskać wartość procentową. Formuła wygląda następująco:

Dostępność = (Czas rzeczywistej pracy / Czas planowany) * 100

Krok 2: Oblicz wydajność

Wydajność można obliczyć, dzieląc rzeczywistą produkcję przez maksymalną możliwą produkcję. Następnie wynik pomnóż przez 100, aby uzyskać wartość procentową. Formuła wygląda następująco:

Wydajność = (Rzeczywista produkcja / Maksymalna możliwa produkcja) * 100

Krok 3: Oblicz jakość

Jakość można obliczyć, dzieląc liczbę wadliwych produktów przez liczbę wszystkich wyprodukowanych produktów. Następnie wynik odejmij od 1 i pomnóż przez 100, aby uzyskać wartość procentową. Formuła wygląda następująco:

Jakość = ((Liczba wadliwych produktów / Liczba wszystkich produktów) – 1) * 100

Krok 4: Oblicz OEE

Ostatecznie, aby obliczyć OEE, pomnóż wartości dostępności, wydajności i jakości. Formuła wygląda następująco:

OEE = Dostępność * Wydajność * Jakość

Przykład obliczania OEE

Przyjrzyjmy się teraz przykładowi obliczania OEE dla maszyny produkcyjnej. Załóżmy, że maszyna była dostępna przez 480 minut, a czas planowany wynosił 500 minut. Rzeczywista produkcja wyniosła 400 sztuk, a maksymalna możliwa produkcja to 450 sztuk. Liczba wadliwych produktów to 20.

Krok 1: Oblicz dostępność

Dostępność = (480 / 500) * 100 = 96%

Krok 2: Oblicz wydajność

Wydajność = (400 / 450) * 100 = 88.89%

Krok 3: Oblicz jakość

Jakość = ((20 / 400) – 1) * 100 = -95%

Krok 4: Oblicz OEE

OEE = 96% * 88.89% * -95% = -81.33%

W tym przykładzie OEE wynosi -81.33%. Ujemna wartość wskazuje na problemy z wydajnością lub jakością maszyny, które wymagają poprawy.

Podsumowanie

OEE jest ważnym wskaźnikiem, który pozwala na ocenę efektywności maszyn i urządzeń w przemyśle. Obliczanie OEE wymaga zebrania danych dotyczących dostępności, wydajności i jakości maszyny, a następnie zastosowania odpowiednich formuł. Przykład obliczania OEE pokazuje, jak można zastosować te formuły w praktyce. Pamiętaj, że OEE może być używane do identyfikacji obszarów wymagających poprawy i optymalizacji procesów produkcyjnych.

Wezwanie do działania:

Aby obliczyć OEE (Overall Equipment Effectiveness) dla swojej organizacji, wykonaj następujące kroki:

1. Zbierz dane dotyczące czasu pracy maszyn, czasu przestoju, czasu cyklu i ilości wyprodukowanych jednostek.
2. Oblicz dostępność maszyn, dzieląc czas pracy przez czas dostępności.
3. Oblicz wydajność maszyn, dzieląc ilość wyprodukowanych jednostek przez czas pracy.
4. Oblicz jakość maszyn, dzieląc ilość wyprodukowanych jednostek zgodnych z wymaganiami przez ilość wszystkich wyprodukowanych jednostek.
5. Oblicz OEE, mnożąc dostępność, wydajność i jakość maszyn.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat obliczania OEE oraz dowiedzieć się, jak można zastosować te wskaźniki w praktyce, odwiedź stronę:

https://www.niedomowakura.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here