Jak obliczyć CAPM?

Jak obliczyć CAPM?

W dzisiejszym artykule omówimy, jak obliczyć CAPM (Capital Asset Pricing Model), czyli model wyceny aktywów kapitałowych. CAPM jest jednym z najważniejszych narzędzi używanych w finansach do określania oczekiwanej stopy zwrotu na aktywa.

1. Co to jest CAPM?

CAPM jest modelem, który pomaga inwestorom oszacować oczekiwaną stopę zwrotu na aktywa, biorąc pod uwagę ryzyko związane z inwestycją. Model ten opiera się na założeniu, że inwestorzy oczekują wyższej stopy zwrotu za podjęcie większego ryzyka.

2. Jak obliczyć CAPM?

Aby obliczyć CAPM, potrzebujemy kilku danych:

  • Rzeczywistą stopę zwrotu bez ryzyka (np. stopa zwrotu z obligacji skarbowych)
  • Oczekiwaną stopę zwrotu z rynku (np. stopa zwrotu z indeksu giełdowego)
  • Beta – miarę ryzyka inwestycji

Formuła CAPM wygląda następująco:

Stawka zwrotu = Stopa zwrotu bez ryzyka + Beta * (Stopa zwrotu z rynku – Stopa zwrotu bez ryzyka)

Przykład:

Załóżmy, że rzeczywista stopa zwrotu bez ryzyka wynosi 2%, oczekiwana stopa zwrotu z rynku to 8%, a beta wynosi 1,5. Aby obliczyć oczekiwaną stopę zwrotu, podstawiamy te wartości do wzoru:

Stawka zwrotu = 2% + 1,5 * (8% – 2%)

Stawka zwrotu = 2% + 1,5 * 6%

Stawka zwrotu = 2% + 9%

Stawka zwrotu = 11%

3. Dlaczego CAPM jest ważne?

CAPM jest ważne, ponieważ pomaga inwestorom ocenić, czy dana inwestycja jest odpowiednio wynagradzana za podjęte ryzyko. Pozwala również na porównanie różnych inwestycji i wybór tych, które mają najbardziej atrakcyjne oczekiwane stopy zwrotu.

4. Podsumowanie

W tym artykule omówiliśmy, jak obliczyć CAPM, czyli model wyceny aktywów kapitałowych. CAPM jest narzędziem, które pomaga inwestorom oszacować oczekiwaną stopę zwrotu na aktywa, biorąc pod uwagę ryzyko związane z inwestycją. Pamiętaj, że do obliczenia CAPM potrzebujesz rzeczywistej stopy zwrotu bez ryzyka, oczekiwanej stopy zwrotu z rynku oraz bety, która mierzy ryzyko inwestycji.

Wezwanie do działania:

Aby obliczyć CAPM, wykonaj następujące kroki:

1. Określ stopę wolną od ryzyka (risk-free rate), czyli oprocentowanie bez ryzyka, takie jak rentowność obligacji skarbowych.
2. Oblicz premię za ryzyko rynkowe (market risk premium), czyli różnicę między oczekiwaną stopą zwrotu na rynku a stopą wolną od ryzyka.
3. Określ beta, czyli miarę ryzyka inwestycji, która odzwierciedla jej wrażliwość na zmiany na rynku.
4. Wykorzystując powyższe wartości, skorzystaj z formuły CAPM:

Oczekiwana stopa zwrotu = Stopa wolna od ryzyka + Beta * Premia za ryzyko rynkowe

Link tagu HTML:

https://www.wypaplani.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here