Każdy kto planuje założenie własnej firmy może starać się o dotację z Urzędu Pracy. Taka dotacja jest całkowicie bezzwrotna.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dotację z Urzędu Pracy?

Po pierwsze trzeba posiadać status osoby bezrobotnej. Aby go uzyskać należy zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna. Nie otrzymamy pieniędzy automatycznie. Musimy odczekać trzy miesiące od rejestracji w Urzędzie Pracy. Po drugie osoba ubiegająca się o dofinansowanie nie może być studentem studiów dziennych. Może natomiast studiować zaocznie.

Osoba, która stara się o dotacje nie może posiadać innej działalności gospodarczej. Dotacji nie dostaną osoby, które w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dotacje odmówiły przyjęcia propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego bądź stażu.

Po trzecie osoba starająca się o dotacje w okresie 2 lat liczonych od dnia złożenia wniosku, nie może popełnić przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Bezrobotny składający wniosek o dotację z Powiatowego Urzędu Pracy nie może posiadać do pięciu lat wstecz od dnia złożenia wniosku innego dofinansowania bądź pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej.

Ile czeka się na przyznanie dofinansowania?

Cała procedura trwa zazwyczaj miesiąc, ale bywa że i dłużej. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku bezrobotny musi podpisać stosowną umowę z Urzędem Pracy oraz poręczycielami. Poręczyciel gwarantuje, że dotacja zostanie zwrócona jeśli bezrobotny nie dotrzyma warunków umowy. Dopiero po podpisaniu umowy bezrobotny otrzymuje pieniądze na swoje konto. Na przelew zazwyczaj czeka się kilka dni.

O czym jeszcze należy pamiętać?

Starając się o dotację z Urzędu Pracy musimy pamiętać o biznesplanie. Dobry i szczegółowy biznesplan znacząco zwiększa szansę na otrzymanie dofinansowania. Dzięki niemu możemy lepiej przedstawić wizję rozwoju naszej firmy. To także wskazówka dla samego przedsiębiorcy. Przydaje się zwłaszcza na początku. Dzięki niemu wie jak działać, krok po kroku…

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here